Na ovom kolegiju studenti se upoznaju s ruralnom graditeljskom baštinom, nacinom i kulturom stanovanja u kontekstu dijakronijskih i sinkronijskih vrijednosti kao i elementima prepoznatljivosti u prostornom raširenju, te prirodnom i kulturnom prostoru opcenito. Kolegijom ce se obuhvatiti poceci i metodologija etnografskih istraživanja ruralnog graditeljstva na južnoslavenskim prostorima kao i neka teorijska promišljanja o kontekstualnosti unutar antropologije arhitekture. Isto tako ukazat ce se na interdisciplinarnost istraživackih praksi, razlicitost pristupa i tumacenja, regionalne i univerzalne vrijednosti.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51749
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski