Obitelj i srodstvo velike su teme i istraživačka područja unutar socijalne/kulturne antropologije i etnologije. Cilj Kolegija je upoznati studente s teorijama, konceptima i terminologijom, koje su razvile antropologija obitelji i antropologija srodstva. Kao subdisciplinarna područja, one čine neizostavan dio upoznavanja razvoja socijalne/kulturne antropologije i etnologije, na europskoj razini i šire.

U okviru kolegija se posebno sagledavaju načini na koji (je) hrvatska etnologija pristupa(la) proučavanju obitelji i srodstva, uz kritičku raspravu o razlikama u pristupima i fokusima.

Društvene i kulturne pojave nerijetko su u dinamičnom, uzročno-posljedičnom odnosu sa srodstvenim odnosima. Kolegij će stoga sadržavati i osvrte na značenja i utjecaje rodnih, generacijskih i klasnih društvenih kategorija te, s tim kategorijama povezanih, dominantnih društvenih vrijednosti (o tome kakva bi obitelj trebala biti).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64114
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski