Ovaj e-kolegij prati izradu diplomskih radova na Odsjeku za anglistiku, smjer prevoditeljstvo. 

Student/studentica u dogovoru s mentorom/mentoricom bira jednu od sljedećih opcija:

 Rad se sastoji od izvještaja o empirijskom istraživanju iz područja prevođenja u opsegu oko 25-30 autorskih kartica. 

Rad se sastoji od prijevoda ukupno 35 autorskih kartica tekstova te popratnih komentara. 

U opciji istraživačkog rada moguće je prijaviti integrirani diplomski rad u sklopu kojega će se provesti istraživanje povezano s područjima koja pokriva Odsjek za anglistiku i neki drugi odsjek. U tome slučaju student mora imati komentore s obaju odsjeka, a rad nosi ukupan broj ECTS bodova predviđen programima obaju odsjeka.

Razina studija: D

ECTS: 11

Razina studija: diplomski
Broj ECTS bodova: 11
Semestar: zimski