Cilj je kolegija upoznavanje studenata s različitim područjima profesionalne prevoditeljske djelatnosti te normama koje njima upravljaju. Kolegij uključuje prevođenje za audiovizualne medije i književno prevođenje.


Razina studija: D

ECTS: 5

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117868
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski