Kolegij studente uvodi u područje antropologije festivala. Pritom se problematizira terminologija javnih događanja i preklapanje pojma festival sa srodnim pojmovima (smotra, manifestacija, ceremonija, proslava, ritual, sajam, dan i sl.). Nadalje, prikazuju se različiti pristupi i metode istraživanja festivala u različitim disciplinama (ekonomiji, sociologiji i dr.), a najviše se pozornosti posvećuje istraživanju festivala iz kulturnoantropološke perspektive. Festivalima se u okviru kolegija pristupa kao mjestima zgusnutih naracija i praksi, pokretačima važnih društvenih procesa, arenama društvenih interakcija, kroz koje se prelamaju šire ekonomske, političke i društvene silnice. Zbog snage koju imaju u privlačenju turista i uloge koja im se pripisuje u turističkom razvoju promatra se njihova povezanost s turizmom.

Razina studija: D

ECTS bodovi: 5


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117951
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski