Studente će se uvesti u predmet, metode i tipologiju tekstne lingvistike. Zasebna će se pozornost pridati značajkama jezičnih odnosa i struktura na iznadrečeničnoj razini, tekstnim vrstama, semantici teksta, odnosu teksta i diskursa i osobito raščlambi odabranih tekstova.

Šifra: 118129, ECTS: 4 boda, Diplomski studij

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 118129
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski