U kolegiju se razmatra uloga društvenog sjećanja u suvremenom društvu, s posebnim osvrtom na hrvatske primjere. Analiziraju se procesi kojima zajednice iz ukupnosti povijesnih zbivanja prerađuje odgovarajuće fragmente te ih čine osnovicom za konstruiranje grupnih identiteta. Kolegij se bavi konstrukcijama mitova i naracija o prošlosti, odnosom sjećanja i službene povijesti te predodžbama o prošlosti koje se definiraju i neprestano preispituju unutar aktualnog društvenog i političkog konteksta. Naglasak je i na materijalizacijama društvenoga sjećanja: na prostorima u koje se sjećanje upisuje te na praksama kojima se ono utjelovljuje. Također se upućuje na primjenjivost ovih spoznaja na razumijevanje procesa i konflikata u današnjem društvu.

Razina studija: D

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 51753
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski