Kolegij Antropologija seksualnosti nastoji dekodirati pojmove seks, seksualnost, ljubav, ne bi li pokazali kako je riječ o konstruktima nastalim u određenim kulturnim i povijesnim kontekstima, te otkrili kako su oni analizirani i interpretirani unutar kulturnoantropološke znanstvene niše.