Interdisciplinarni studij migracija, u kojem je Sociologija migracija s vremenom stekla vodeću poziciju, sve do kraja 1980-ih bilo je jedno relativno benigno područje društvenih istraživanja, uvelike nepolitički usmjereno na socijalno-strukturalne, socijalno-ekonomske i demografske aspekte migracijskih tokova. Paralelno se, međutim, razvijao studij 'etničkih odnosa' i sa njim Sociologija etničkih odnosa, s osloncem na raniji studij i Sociologiju 'rasnih odnosa', u Europi začet u V. Britaniji.

Zapravo su razmjeri i složenost suvremenih migracijskih kretanja bez premca u ljudskoj povijesti, a njihove političke, ekonomske i kulturne posljedice, nadalize sva ranija očekivanja. Migracije se danas mogu razumjeti tek u širem kontekstu radikalne preobrazbe moderniteta. Stoga migracijsko-etničke studije postaju sve više interdisciplinarne kulturalne studije, čija je okosnica Sociologija migracija i Sociologija etničkih odnosa. Njihov istraživački interes smjera sve do razumijevanja same dinamike (post)moderne kulture, osobito upliva međunarodnih migracija na stvaranje novih oblika (višestrukih) identiteta, deteritorijalizaciju i hibridnost kulturnih (trans)formacija. Ukratko, migracije su postale jedno od ključnih globalnih pitanja suvremenog svijeta.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51319
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski