Povijest Kine 1 obavezni je kolegij na prvoj godini Slobodnog studija Sinologije. Studenti će tijekom kolegija biti upoznati razdobljem povijesti kineskih zemalja od prapovijesti do kraja Razdoblja pet dinastija i deset kraljevstva (979. g.).
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski