Predavač: Mira Muhoberac. Akademska godina 2009./2010., zimski semestar, 4 (ECTS) boda. Izborni kolegij za studente diplomskoga studija kroatistike. Četvrtkom od 19.15 do 21.30 ili (najmanje tri puta) terenska nastava izvan zgrade FF-a (kazališta, festivali, ADU, HRT, i slično). Polaznici kolegija mogu biti studenti koji su već slušali neki teatrološki kolegij i studenti koji ga prvi put slušaju. Određenje pojmova gluma, režija, dramaturgija, scenska umjetnost, drama, kazalište, teatrologija, dramatugija... Uvid u recentnu teatrološku literaturu. Metodologija teatrologije i dramaturgije u radu s učenicima i u radu na predstavama i u radionicama. Uvod u pisanje dramskih tekstova, eseja, prikaza i kritika. Kolegij je teorijske (pojmovnik) i praktične (pisanje, izvedba, predstave, filmovi...) naravi. Studenti izabiru projekt umjesto ispita, ovisno o interesu.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118133
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski