Kolegij daje pregled povijesti arhitekture, slikarstva i skulpture 19. stoljeća u Europi i Hrvatskoj. Predavanja su strukturirana stilsko-kronološki, i obuhvaćaju vrijeme od sredine 18. stoljeća i prvih pojava klasicizma do razdoblja uoči Prvoga svjetskog rata. Seminarskim radovima obrađuju se najvažnije pojave i umjetnici 19. stoljeća u Hrvatskoj, dok se vježbe izvode u vidu terenske nastave na lokacijama važnima za hrvatsku i srednjoeuropsku povijest umjetnosti 19. stoljeća.

Cilj je kolegija stjecanje preglednog znanja povijesti umjetnosti 19. stoljeća te razvijanje vještine pismenog i usmenog izlaganja studenata.

Razina studija: PD

ECTS bodovi: 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51173
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski