Predmet je namijenjen upoznavanju s temeljnim postavkama raznolikih analiza dis­kur­sa i razmatranju jezične djelatnosti u kontekstu drugih oblika socijalno relevantnih ljudskih pra­ksi. U kolegiju se analiziraju, s pomoću instrumentarija diskursnih analiza, odabrani tekstovi i istražuju se njihove ideološke odrednice.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117624
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski