Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić

Organizacija arhivskih zapisa i specifičnosti elektroničkih zapisa. Utvrđivanje funkcija i utvrđivanje tipa sustava za upravljanje gradivom. Uporaba suvremenih tehnologija. Obrazovni tečajevi i trajno usavršavanje. Oblikovanje spisovodstvenog sustava prema ISO 15489 i DIRKS metodi te projektnom pristupu. Upravljanje i održavanje spisovodstvenog sustava. Upravljanje vitalnim dokumentima, sigurnost dokumenata u elektroničkim sustavima za upravljanje dokumentima i i upravljanje rizicima.

Šifra razine studija: D

ECTS: 6

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117589
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski