Kolegij je namijenjen studentima različitih studijskih usmjerenja koji žele steći osnovni uvid u područje koje na teorijskom i praktičnom planu obuhvaća suvremena znanost o jeziku. Kolegij se bavi temeljnim principima znanstvenog proučavanja ljudskog jezika kao univerzalnog, zajedničkog i pojedinačnog fenomena promatrajući ga sa strukturalnog, socijalnog i psihološkog gledišta. Upoznat će se osnovno pojmovlje suvremene lingvistike u funkciji aktualnih linvističkih teorija i metoda istraživanja jezika (strukturalističkih, generativističkih i kognitivističkih), te će se ono primijeniti i upotpuniti za potrebe opisa jezičnih jedinica na pojedinim razinama jezične strukture i analize – fonetske, fonološke, morfološke, sintaktičke i semantičke.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78566
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski