Metodologija etnologije i kulturne antropologije je obvezni  predmet koji studente upoznaje s temeljnim pojmovima, strategijama i tehnikama etnografskog istraživanja.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51726
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski