Metodologija etnologije i kulturne antropologije je obvezni  predmet koji studente upoznaje s temeljnim pojmovima, strategijama i tehnikama etnografskog istraživanja.

ŠIFRA PREDMETA: PD

BROJ ECTS BODOVA: 5