Cilj predmeta je definirati i obrazložiti osnovne pojmove iz artikulacijske fonetike, artikulacijski opisati hrvatski glasnički sustav te ga usporediti s nekim drugim sustavima gdje je primjereno. U praktičnom dijelu vježbi cilj je izraditi artikulacijski zadatak jednom od fizioloških tehnika (npr. palatografskom ili ultrazvučnom tehnikom). Na Govornim vježbama studenti uvježbavaju temeljne fonetske sposobnosti (imitiranje, govorna spretnost i preciznost te fluentnost), koje studentima omogućuju ovladavanje vlastitim govornim aparatom.

Razina studija: PD

ECTS: 6

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35849
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski