Kolegij pruža uvid utemeljne pojmove i teorije sociologije rada i organizacija, daje pregled promjena rada u povijesnom aspektu, tržištu rada, nezaposlenosti i dekvalifikaciji; osnovne karakteristike profesija i zanimanja i povezanosti rada i društvenog statusa; individualno iskustvo rada, čimbenici motivacije za rad i zadovoljstva radom; odnos rada i roda - feminizacija zanimanja i profesija, ženska perspektiva rada; budućnost rada; Pojam i teorije organizacije; odnos organizacije i okoline; organizacijska kultura; Moć i konflikti u organizaciji; teorije meadžmenta i stilovi upravljanja; Upravljanje ljudskim resursima i sociologija organizacije.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51320
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni