Kolegij se bavi filmskim adaptacijama čeških književnih djela počevši od češkog novog vala 60-ih do danas. Pristup nije povijesni, nego će se tematizirati različiti načini „filmskoga čitanja“ književnih tekstova. Dakle, polazište su književni tekstovi iz kojih se ide prema filmu. Kolegij je zasnovan na analizi adaptacija različitih književnih žanrova, književnih djela iz različitih književnopovijesnih epoha, kanonskih djela češke književnosti, djela tzv. zabavne književnosti, individualnih književnih opusa koji su adaptirani u više filmova, a naposljetku će pozornost biti posvećena filmskim redateljima koji su se više bavili filmskim adaptacijama češke književnosti.