Kolegij daje pregled umjetnosti Pariza u 19. i 20. stoljeću sagledane u povijesnom i društvenom kontekstu. Na uvodnim predavanjima ocrtat će se društveno-povijesna situacija te položaj Pariza kao umjetničkog centra svijeta koji je značajno oblikovao likovna događanja tijekom 19. i 20. stoljeća, a radom na terenu studenti će se upoznati s urbanizmom, arhitekturom i umjetnošću francuske metropole te ključnim muzejsko-galerijskim institucijama.

Razina studija: D (izborni kolegij modula Moderna i suvremena umjetnost)

ECTS: 5

Razina studija: diplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski