Kolegij daje pregled umjetnosti nakon 1900. godine sagledane u širem društveno-povijesnom kontekstu, te studente upoznaje s razvojem i specifičnostima moderne i suvremene umjetnosti, najvažnijim pravcima, umjetnicima i djelima, odnosno vezama likovne i drugih umjetnosti (književnosti, filma...). Posebna pažnja posvećena je razvijanju kritičkog promišljanja kroz fokusiranje na pojedine problematski postavljene teme te usavršavanju pismenog i usmenog izražavanja studenata.

Razina studija: PD
ECTS: 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51174
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski