U kolegiju se prikazuju temeljne postavke ovisnosne gramatike. U kolegiju se također prikazuje sprega ovisnosne sintakse i teorije valentnosti te primjena njihovih postavki u odabranim rječnicima i računalnim leksikonima valentnosti. U tom se smislu prikazuju gramatički modeli koji uključuju neki oblik logičko-semantičke razine, a obično i skup semantičkih uloga. Posebna se pozornost pridaje primjeni ovisnosne sintakse i teorije valentnosti na opis hrvatskog.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118142
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski