Student se upoznaje s umjetnosti Grčke i Rima, od mikenskog razdoblja do kasnog rimskog carstva. Naglasak je na ključnim razdobljima, arhitekturi i figuralnoj umjetnosti: klasično razdoblje grčke umjetnosti, s posebnim naglaskom na Atenu Periklova doba, kipare IV. stoljeća pr.Kr., helenističku skulpturu, rimski portret i povijesni reljef, urbanizam carskog Rima te promjene koje nas uvode u razdoblje kasne antike. Likovna djela sagledavaju se u odnosu na kontekst njihova nastanka, što uključuje osnovno poznavanje povijesti, antičke religije i mitologije te antičke misli o lijepom. Povijesni pregled se nadopunjuje, koliko je to moguće, antičkim izvorima, kao i uvidom u interpretaciju antičke umjetnosti kroz povijest do današnjih dana. U okviru kolegija organizira se višednevni terenski rad, u Dalmaciji ili Istri, tijekom kojega se studenti upoznaju sa spomenicima te dobivaju pojedinačne seminarske zadatke.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35919
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski