Izborni kolegij na preddiplomskom studiju. Proučava se hrvatska ortoepska norma i njezina provedba u elektroničkim medijima. Analiziraju se odstupanja, nestabilnosti i normativni problemi na fonološkoj razini. Opisuje se provedba ortoepske norme kod radijskih i televizijskih govornika.

D, ECTS: 5

Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski