Svrha kolegija je primjena i vježba gradiva iz artikulacijske fonetike.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35849
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski