Svrha je ovoga kolegija primjena znanja iz opće fonetike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51304
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski