Cilj je kolegija studente uvesti u pitanja, metode i koncepte ekonomske antropologije. Svrha je kolegija pokazati položaj različitih ekonomskih pojava, npr. trgovanja, dobara i novca, unutar širega međukulturnoga konteksta, istraživanjem odnosa moći, srodstva, roda, razmjene i društvene transformacije. Razmotrit će se vrlo raznolike teme, npr. razmjena darova na otoku Tihoga oceana, poljodjelstvo srednjoeuropskih seljaka, nastanak kapitalizma u Zapadnoj Europi. Kroz ove i druge primjere pokušat će se odgovoriti na sljedeća ključna pitanja: kako antropolozi pristupaju istraživanjima gospodarstva, što smatramo razvojem, kapitalizmom i globalizacijom te kako pojedinci i skupine diljem svijeta reagiraju na gospodarske procese.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184183
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski