Umjetnost gotike, pregledni je kolegij u kojem se student upoznaje s najznačajnijim spomenicima i umjetnicima gotičkog razdoblja u Europi:
1) Arhitektura: a) rana i visoka gotika u Francuskoj (1140-1250); b) širenje gotike u Europi - arhitektura u Engleskoj, Njemačkoj i Italiji;
2) Slikarstvo u Italiji od Cimabuea do Pisanella;
3) Skulptura: a) počeci i razvoj stila u Francuskoj te u susjednim zemljama, b) kiparstvo u Italiji od G. Pisana do L. Ghibertija, c) kasna gotika i Internacionalni stil u slikarstvu i skulpturi.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51170
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski