U okviru kolegija prezentiraju se osnovni teorijski pravci razvitka discipline, njen historijski kontekst nastanka i razvoj. Tumači se osnovni kategorijalni aparat, daje se pregled osnovnih pravaca i informacije o najznačajnijim autorima te se ukazuje na rezultate istraživanja kao i na suvremeni status i pravce razvoja ove posebne sociologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36881
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski