Kolegij upoznaje studente s osnovnom terminologijom, konceptima i teorijama antropologije mjesta i prostora. Sadržaj kolegija podijeljen je u dvije cjeline. U prvoj se cjelini definira antropologija mjesta i prostora te objašnjavaju osnovni pojmovi nužni za praćenje kolegija. Isti pojmovi razmatraju se i kompariraju sa stajališta drugih disciplina (arhitektura, arheologija, filozofija, književnost, kulturna geografija, povijest umjetnosti, urbanizam) te naglašava specifičnosti antropološkog pristupa. Studente se upoznaje s načinima istraživanja prostora u ranijim etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima. Donosi se pregled suvremenih teorijskih pristupa i koncepta istraživanja mjesta i prostora (Augé, Basso, Feld, Gupta, Ferguson, Hirsch, Lawrence-Zuniga, Low, O'Hanlon, ...) te problematizira metodologija takvih istraživanja. U drugoj se cjelini razrađuje niz izabranih tema kroz studije slučaja.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 69742
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski