Cilj kolegija Učenje stranoga jezika je upoznati studente sa suvremenim metodama nastave stranih jezika, njihovim razvojem te utjecajima lingvistike i drugih srodnih znanosti na metodologiju nastave stranih jezika; dati pregled teorija i načela učenja i faktora koji na učenje utječu (motivacija, primanje obavijesti, pamćenje, uporaba pohranjenih obavijesti) te razmatrati ta načela u slučaju učenja stranog jezika; razmatrati principe poučavanja i različite modele teorije nastave stranih jezika
dati pregled razvoja suvremenih metoda učenja stranih jezika što se povezuje s razvojem jezikoslovne znanosti i njezinim utjecajem na nastavu i poučavanje.
PD razina, 3 ECTS
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36732
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski