Lektorat języka polskiego prowadzony jest w trybie ćwiczeń i warsztatów. System Omega jest systemem wspomagającym zajęcia językowe i jest wykorzystywany przede wszystkim do komunikacji studenta z lektorem (prace domowe, materiał językowy itp.).