Kolegij se bavi povijesnim pregledom španjolske književnosti kroz četiri stoljeća, a poseban naglasak se stavlja na razdoblje Zlatnoga vijeka . Uz kronološki pregled povijesti i kulturološku situaciju daju se prikazi glavnih književnih zbivanja svakog pojedinog stoljeća, te specifičnosti španjolskih autora i književnih vrsta unutar europskog konteksta.