Osnovni cilj kolegija jest upoznavanje i primjena temeljnih metoda i tehnika multivarijacijske analize. Obrađuju se statističke i matematičke pretpostavke multivarijacijske analize, temelji faktorske analize te odabrane metode i tehnike. Od ostalih analiza studenti se upoznaju s ANOVA-om te multiplom regresijskom analizom. Vježbe (u SPSS-u) sadrže odabrane primjere iz recentnijih socioloških istraživanja.

Razina studija: PD
ECTS bodovi: 6

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66162, 66158
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski