Španjolski jezik za akademske potrebe, 1. godina učenja.
Svladavanje osnovnih znanja jezika u svrhu što bržeg osposobljenja studenata da samostalno čitaju i razumijevaju neki stručni tekst, napisan na španjolskom jeziku. U drugom semestru svaki student treba izraditi kratku prezentaciju, usko vezanu uz svoju studijsku grupu.
Obvezna literatura: Višnja Mindoljević: El flechazo 1, Školska knjiga Zagreb