Predavanja će studentima predstaviti glavne migracijske procese iz drevne prošlosti, što će poslužiti kao osnova za razmatranje širih antropoloških tema. Treba dodati da kolegij Drevne seobe – putokaz kroz antropološke teme, I. pokriva vrijeme odnosno kulturološki kontekst od paleolitika do kraja metalnog doba, dok će se drevne seobe u idućim epohama pokrivati u kolegiju Drevne seobe – putokaz kroz antropološke teme, II. Prema tome, u ovom kolegiju, glavni blokovi odnose se na teme: 1) antropogeneza i migracije (međuodnos antropogeneze i migracije, problem pradomovine i arealne fluidnosti ljudske vrste, najstarije migracije), 2) gornjopaleolitsko naseljavanje ekumene (širenje čovjeka po svijetu na kraju ledenoga doba – uz potrebne fizičke, kulturne i društvene adaptacije, teza o migracijskom nagonu, korijeni etničnosti, teorije o prajezičnim vezama,), 3) migracije na početku holocena (utjecaj novih klimatskih uvjeta na seobe, mezolitske migracije, 4) neolitik (oazne hipoteze, rana neolitska kolonizacija, teorije o etničkim i populacijama osnovama europskog neolitika, stočari i nomadi), 5) seobe u eneolitiku i brončanom dobu (opće pretpostavke, metal i princip asimetričnosti u društvenom razvitku, indoeuropske migracije, sjeverna Euroazija – uralsko i altajsko područje, drevna Kina i starokineski izvori), 6) kontrola i konflikt – kretanja na prostoru između ranih civilizacija Sredozemlja i Bliskoga istoka i Egipta (Semiti, brdski narodi, „narodi mora“, mikenski svijet, vrijeme žarnih polja), 7) željezno doba (migracijske i etničke osnove halštatske kulture, keltske migracije, istočni susjedi Kelta, Skiti, migracije u afričkom željeznom dobu – supsaharska Afrika.
Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 117916
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski