Prapovijest_novo.docPrapovijest_novo.doc
Kolegij će krenuti od radne definicije pojma prapovijesti, kao stanja, uvjetno rečeno „iskonskog bivanja“ („iskonske povijesti“ ili „najstarije povijesti“) ljudi. Za prapovijesno društvo dat će se analogna radna definicije. U prvim tjednima kolegija, studenti će se upoznati s razvitkom znanosti o prapovijesnom društvu, s razvitkom nazivlja i tzv. „kronoloških“ shema, kao i s nekadašnjim (uglavnom) znanstvenim pokušajima rekonstrukcije života u prapovijesnom društvu. Bit će važno razmotriti kako te nekadašnje rekonstrukcije (iz 19. i iz prvog dijela 20. stoljeća) i dalje djeluju na shvaćanja o prapovijesti u drugim znanostima i u predodžbama šire javnosti. U idućem dijelu, nastavnik će studentima predstaviti najnovije spoznaje o nekim ključnim aspektima prapovijesnog društva.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 149543
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski