Podrijetlo.docPodrijetlo.doc
Kolegij će prvo razmotriti kakve se sve vrste podrijetla traže. Podrijetlo koga ili čega? Svemira, svijeta, ljudi, naroda, društva, jezika, prirodnih pojava, itd. Predavanja će se zatim fokusirati na metode za utvrđivanje postavki o podrijetlu (mitičko razmišljanje, misticizam, znanost), i na načine održavanja i prijenosa tih postavki (predaje, povijest, sustavi obrazovanja). Slijedit će analiza funkcija prihvaćenih (ili predloženih) tumačenja podrijetla, i to pogotovo ideoloških funkcija (s time da će ideologija u ovom kontekstu označiti jednostavno sustav ideja, koji ima neku svrhu). U drugom dijelu kolegija, problematika podrijetla suzit će se na temu etnogeneze.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117920
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski