Nositelj: dr. sc. Hrvoje Stančić, red. prof.

Na ovom istraživačkom seminaru uvodno se objašnjava problematika očuvanja gradiva u elektroničkom obliku i problematika očuvanja njegove autentičnosti. Zatim se objašnjavaju specifičnosti sustavâ za očuvanje elektroničkog gradiva, te se raščlanjuju koraci u razvoju takvih sustava. Ukazuje se na problematiku odabira gradiva, izvorno nastalog u elektroničkom obliku ili digitaliziranog, i njegovih karakteristika koje trebaju biti očuvane te ih se analizira kao uvjete za razvoj sustava za dugoročno očuvanje autentičnih arhivskih zapisa. Razrađuje se pristup postojanom očuvanju autentičnosti (pretpostavka autentičnosti, dokazivanje autentičnosti). Zatim se analiziraju oblici i postupci certifikacije institucija i njihovih sustava za postojano očuvanje autentičnosti elektroničkog gradiva. Završno se ukazuje na smjerove daljnjih istraživanja u području i relevantne svjetske projekte.

Šifra razine studija: PDS

ECTS: 6

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski