Przedmiot przewidziany jest jako wzbogacenie wiedzy o nowych kierunkach lingwistycznych. Jego celem jest między innymi pokazanie perspektyw rozwojowych językoznawstwa tradycyjnego i ukazanie możliwości badawczych jakie daje podejście socjolingwistyczne. Przedmiot uświadamia możliwości interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień lingwistycznych.