Redovitim prevođenjem tekstova studenti stječu prevodilačke vještine, usvajaju terminologiju, uče se služiti rječnicima te drugim izvorima informacija, tiskanim i elektronskim. U ljetnome semestru 2011-2012 naglasak će biti na institucijama i politikama Europske Unije, te financijskoj krizi.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184211
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski