Kolegij nudi uvid u koncepte i metode istraživanja religije kao univerzalnog kulturnog fenomena te u različite aspekte religijskog života u prošlim i suvremenim kulturama. Poseban je naglasak na suvremenim lokalnim oblicima religioznosti u odnosu na globalne sociokulturne procese. Kolegij uključuje predavanja, diskusije te provedbu i prezentaciju malih studentskih istraživačkih projekata na odabranu temu.

Šifra razine studija: PD

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69743
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski