Kolegij se bavi povijesnim pregledom španjolske književnosti XX. stoljeća. Uz kronološki pregled povijesti i kulturološku situaciju daje se prikaz glavnih književnih zbivanja s posebnim naglaskom na specifičnost španjolskih autora i književnih vrsta unutar europskog konteksta.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95337
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski