U ovom će se kolegiju studente upoznati s teorijskim i metodološkim okvirima unutar kojih se opisuju različiti izvori i uzroci semantičkim promjenama. Studenti će biti upoznati i s predstrukturalističkim i strukturalističkim načelima opisa semantičkih promjena te njihovim sličnostima i razlikama s kognitivnolingvističkim principima. Kolegij nosi 5 ECTSa. D