Ciljevi kolegija su upoznati studente/studentice sa glavnim konceptima vezanim uz masovne medije i medijsku komunikaciju u suvremenom globalnom društvu, omogućiti im stjecanje sposobnosti za definiranje, analizu i povijesno-komparativno vrednovanje fenomena medijsko-komunikacijskog društva iz primarno sociološke, ali i šire interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti, kao i potaknuti studente/studentice na kritičko promišljanje uloge i značaja produkata kulturno-medijske industrije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36885
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski