Kolegij je usmjeren prema društvenoj i povijesnoj dimenziji znakovnih sistema, te njihovoj ulozi u formiranju individualnih i kolektivnih identiteta. U kolegiju se obrađuje nekoliko društveno orijentiranih semiotičkih teorija koje se zatim primjenjuju na analize različitih tekstova i diskursa.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 141836
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni