Na kolegiju bi se, na temelju izabranih kanonskih djela hrvatske književnosti, i autorske i usmene, studenti uvodili u interpretaciju stihovanih djela hrvatske književnosti. Znanje osnovnoga književnoteorijskog aparata (osnove versifikacije, teorije stilskih figura), usvojeno na kolegiju Praksa čitanja, primjenjuje se na odabranim lirskim pjesmama, poemama i epovima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170297
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski