Obvezni kolegij na kojem se stječu znanja iz lingvistike govora i govorne stilistike. Obrađuju se sljedeće tematske cjeline: jezik i govor, jezični znak, govorni znak,  Ballyeva stilistika, lingvistička stilistika, govorna stilistika, govorenje i pisanje, Saussureov opis govornog kruga, Jakobsonove jezične funkcije, organizacija govorne poruke.
PD, ECTS 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51310
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski