Cilj kolegija: Cilj je kolegija dati kritički pregled i studentima učiniti bliskim ključne ideje, znanstvenike i teorijske pravce od začetka antropološke misli do danas. Na kolegiju će se, između ostaloga, obraditi sljedeće teme: počeci znanstvenoga proučavanja čovjeka, prosvjetiteljstvo i romantizam, evolucionizam, difuzionizam, viktorijansko razdoblje, klasična sociologija, četiri utemeljitelja antropologije, institucionalizacija antropologije, škola kultura i ličnost, „srodstvologija“, funkcionalizam, neoevolucionizam i kulturna ekologija, teorija sustava, simbolička antropologija, strukturalizam, strukturalni marksizam, politička ekonomija, refleksivnost, etnicitet, teorija prakse, sociobiologija, postkolonijalizam i globalizacija. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovo je izborni kolegij u okviru diplomskoga studija etnologije i kulturne antropologije. Uloga mu je studente, na temelju razmatranja izvornih tekstova, upoznati sa svim relevantnim antropolozima i antropološkim koncepcijama. Kolegij bi pregledom svih antropoloških teorija studentima trebao pomoći pri sintetiziranju dosad stečenih znanja, teorijskom utemeljenju vlastitih magistarskih radova i stvaranju podloge za uspješnije praćenje viših razina studija.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117959
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski