Obvezni kolegij na diplomskome studiju smjera Govorništvo. Budući nastavnici govorništva naučit će kako organizirati nastavu s govorničkim sadržajima, kako samostalno odabrati, oblikovati i primijeniti nastavne metode i tehnike u obradi pojedinih govorničkih sadržaja te kako motivirati učenike i omogućiti im razumijevanje govorničke teorije i razvoj govorničkih vještina.

D, ECTS: 5


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124277
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski